капка в котва

  • Drop-In Anchors

    Drop-In анкери

    Спускащите анкери са женски бетонни анкери, предназначени за закрепване в бетон, те често се използват за надземни приложения, тъй като вътрешният щепсел на котвата се разширява в четири посоки, за да задържи здраво котвата в отвора, преди да вкарате резбован прът или болт. Състои се от две части: разширителен щепсел и анкерно тяло.